Došao je dan važnog ispita. Ana je kao i mnogi drugi pisala ispit znanja, no u tom trenu je djelovala pomalo drugačije od svojih kolega u razredu. Kada biste ju bolje pogledali vidjelo se je da joj ruka lagano drhti, a pogled joj odaje nervozu i zabrinutost. Mogli ste zaključiti o njezinom stanju samo pogledavši ju, no u njezinom umu odvija se bitka koja je oku nevidljiva.

Mogli bismo reći da, koliko učenika na svijetu, toliko i ispitnih anksioznosti jer smo se svi barem jednom u životu susreli s ovim fenomenom. U pozadini toga krije se strah od neuspjeha, konkretno, lošeg ishoda na ispitu. Manifestira se kao negativna misao fokusirana na mogući neuspjeh, nakon čega slijede i gore opisane fizičke manifestacije, a javlja se neposredno prije izlaska na ispit, za vrijeme pisanja ispita i nakon samog ispita. Strah od ishoda na ispitu može biti i opravdan (nepripremljenost), a ponekad može biti i rezultat prijašnjih loših iskustava.

Treba jasno napomenuti da je blaga anksioznost sasvim uobičajena i normalna. Međutim, jake manifestacije, osobito one kognitivne poput blokade u razmišljanju i nemogućnost koncentracije na zadatke, mogu negativno utjecati na sam ishod ispita i u konačnici dovesti do gubitka motivacije, lošeg mišljenja o sebi i u najgorem slučaju, do depresije. U takvoj situaciji treba razmisliti o stručnoj pomoći.

Kako bi se strah pred ispit sveo na minimum, uputno je slijediti nekoliko vrlo jednostavnih pravila:

  • učiti pomalo, ali redovito i koncentrirano pratiti nastavu/predavanja
  • razmišljati o samom ispitu pozitivno, a to se može postići i nekom zgodnom i zabavnom vizualizacijom koja će smanjiti strah
  • voditi organizirane i pregledne bilješke o gradivu
  • shvatiti da nije kraj svijeta i ako se padne jer uvijek postoji način da se ponovo pristupi polaganju.

Osim toga, za svaku pomoć pri učenju i svladavanju gradiva, obratite se našem stručnom timu i rado ćemo vam pomoći!