Instrukcije su često sastavni dio života učenika i studenata. No, koliko zapravo iznosi postotak učenika koji pohađaju instrukcije? I kako prepoznati potrebu za njima?

Od samog procesa učenja, važnije je od usaditi dobre radne navike na samom početku kao i sustavnu organiziranost i redovitost pri učenju, praćenju nastave i rješavanju domaćih zadataka.

No ponekad je, uz sav trud i volju, teško svladati pojedina gradiva, a statistike pokazuju da učenici najčešće iskazuju potrebu za instrukcijama iz matematike, fizike, kemije i stranog jezika. Štoviše, vrlo je mali broj učenika koji nikada u svom životu nisu posegnuli za nekim oblikom izvannastavne poduke.

Instrukcije često u svojoj pozadini imaju nedostatak motivacije za učenje određenog gradiva i neadekvatne radne navike, a kada se to još poklopi s prenošenja znanja od strane predavača s kojim učenik jednostavno nije „kliknuo“, dolazi do problema.

Iako bi redovna i dopunska nastava u formalnom školskom sustavu trebala zadovoljiti sve potrebe učenika, u praksi znamo da to često nije tako i da, pogotovo u višim razredima, učenicima treba pomoć pri svladavanju gradiva pri čemu su se instrukcije vrlo često pokazale kao nužnost. Tome u prilog ide i činjenica da više od 40% učenika poseže za njima.

Osim toga, instrukcije ne bi trebale služiti samo za popravak i ispravak regularnog školskog gradiva, nego bi sustavnim vođenjem trebale na neki način dugoročno razvijati vještine učenja i svladavanja gradiva, a u nekim segmentima i proširenjem i nadopunjavanjem istog.

Edulab je upravo s tim ciljem na umu na jedinstven i digitalan način povezao davatelje i korisnike instrukcija pri čemu je jedino bitno da na raspolaganju imate pristup internetu jer instruktorima i samom procesu poduke pristupate putem naše jedinstvene digitalne platforme.