Za pisanje eseja potrebno je odrediti i analizirati temu te uočiti i odabrati glavne probleme kojima ćete se baviti. Svaki esej mora imati osnovnu kompoziciju od tri cjeline: uvod, razradu i zaključak.

1. Uvod

U uvodu treba spomenuti temu eseja i smjernice koje ćete dalje analizirati u glavnom dijelu eseja, odnosno razradi. Također možete naznačiti i nekoliko teza koje ćete argumentirati. Savjetujemo koristiti sljedeće početne fraze:

  • U ovome eseju namjeravam…
  • Cilj ovog eseja…
  • U ovome će se eseju raspravljati…
  • Ovaj će se esej usredotočiti…
  • U namjeri da provedem raspravu o …, analizirat ću…

Nemojte gubiti vrijeme na opširnost,  rečenice neka budu jasne, kratke i jednostavne.

2. Razrada

Drugi, glavni dio eseja je razrada koja je najopširniji i najvažniji dio eseja.

U razradi svoja razmišljanja trebate potkrijepiti argumentima i citatima u 3–5 odlomaka. Ne zaboravite da velik dio eseja treba imati vaš osobni stav utemeljen na argumentima. U razradi ne trebate pretjerano opisivati nego odgovoriti na pitanja koja su iznesena u uvodu. Dobre poveznice rečenica koje pokazuju da prelazite na s jednog područja na drugo su: zapravo, zbog toga, konačno, nadalje, isto tako, uza sve navedeno…

3. Zaključak

Zaključak je zadnji kompozicijski dio kojim se zaokružuje cijeli esej. Poželjno je još jednom ponoviti temu i argumentaciju tako da one naglase samu tezu. Pripazite da to ne napravite prepričavajući ono što ste već napisali nego samo naglasite ono najvažnije. Neke od korisnih fraza koje možete upotrijebiti u završnom dijelu su: Navedeni dokazi navode na zaključak da…, konačno…, kao što sam pokazao/la…, tako se može zaključiti… i sl.

Esej uvijek pišite u sadašnjem vremenu i ne zaboravite ga na kraju pažljivo pročitati te ispraviti gramatičke i pravopisne pogreške.